ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܓܫܪܐ ܕܣܛܐܢܠܝ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ
ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܓܘܢܐ ܫܥܘܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܡܨܪܝܢ

ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ (ܥܪܒܐܝܬ الإسكندرية܆ ܩܘܦܛܐܝܬ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲓⲁ ܐܘ ⲣⲁⲕⲟϯ) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܪܒܘܬܐ ܒܡܨܪܝܢ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܪ̈ܒܘܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܝܘܡܢܐ܀