ܫܘܠܛܢ ܛܪܘܢܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܘܠܛܢ ܛܪܘܢܘܬܐ ܗܝ ܪܘܟܒ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܐܘ ܛܟܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܗܝ ܚܕ ܛܪܘܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ ܒܐܬܪܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]