ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܒܝܬ ܕܘܝܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܪܘܦܐܝܠ ܒܝܬ ܕܘܝܕ

ܡܪܝ ܪܘܦܐܝܠ ܩܕܡܝܐ ܒܝܬ ܕܘܝܕ ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܢܝܬܐ ܡܢ 1989 ܠ2003. ܐܬܝܠܕ ܒܡܘܨܠ (ܢܢܘܐ) ܒ17 ܢܝܣܢ ܒܫܢܬ 1922 ܠܒܝܬܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܩܪܐ ܬܐܘܠܘܓܝܐ ܘܦܝܠܘܣܘܦܘܬܐ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܗ ܐܬܣܝܡ ܟܗܢܐ ܒܫܢܬ 1957. ܘܐܬܓܒܝ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܢܝܬܐ ܒ1989܀

ܡܝܬ ܪܘܦܐܝܠ ܒܝܬ ܕܘܝܕ ܒܒܝܪܘܬ ܒ7 ܬܡܘܙ 2003܀