Jump to content

ܩܪܕܚܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܪܕܚܘܬܐ

ܩܪܕܚܘܬܐ ܗܝ ܚܕ ܡܢ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܨܢܥܝ̈ܬܐ. ܩܪܕܚܐ ܗܘ ܕܦܠܚ ܦܪܙܠܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܦܪ̈ܐ. ܢܩܒܐ ܕܩܪܕܚܐ ܗܝ ܩܪܕܚܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܪܕܵܚܘܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܪܕܳܚܽܘܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )