ܩܠܒܐ:User tmr

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
tmr משתמש הדא ממלל ארמיא דתלמודא בבלאה כאביי וכרבא דהיינו בבקיאותא סגיאה עד לחדא.‏