Jump to content

ܦܪܐܓ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܡܢ ܦܪܐܓ

ܦܪܐܓ (ܬܫܝܟܐܝܬ Praha܆ ܓܪܡܢܐܝܬ Prag܆ ܠܐܛܝܢܐܝܬ Praga) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܫܝܟ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܕܒܘܗܝܡܝܐ. ܦܪܐܓ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܒܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ. ܦܪܐܓ ܢܦܠܐ ܒܢܗܪܐ ܕܒܠܛܐܒܐ ܘܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2019 ܐܝܬ 1,308,632 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܦܪܐܓ ܘܥܕܡܐ ܠ2,647,308 ܒܕܘܟܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܐܡܗܢܝܬܐ. ܒܦܪܐܓ ܩܝ̈ܛܐ ܫܚܝܢܝܢ ܘܣܬܘ̈ܐ ܩܪܝܪܝܢ܀