ܥܒܕܐܠܠܗ ܕܥܪܒ ܣܥܘܕܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܒܕܐܠܠܗ

ܡܠܟܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܒܢ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ ܐܠ ܣܥܘܕ (ܥܪܒܐܝܬ عبدالله بن عبد العزيز آل سعود܆ ܐܬܝܠܕ ܒ1 ܒܐܒ ܒ1924 ܘܡܬ ܒ23 ܒܟܢܘܢ ܬܪܝܢܐ ܒ2015) ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܣܥܘܕܝܐ ܡܢ 1 ܒܐܒ ܒܫܢܬ 2005 ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܒ2015. ܗܫܐ ܡܠܟܐ ܕܣܥܘܕܝܐ ܗܘ ܒܪܗ ܣܠܡܐܢ ܒܢ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ܀