ܢܐܦܠܝܘܢ ܒܘܢܐܦܪܛ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܢܐܦܠܝܘܢ ܒ1812

ܢܐܦܠܝܘܢ ܒܘܢܐܦܪܛ ܐܘ ܢܐܦܠܝܘܢ ܩܕܡܝܐ (ܦܪܢܣܐܝܬ: Napoléon Bonaparte) (ܐܝܠܝܕ 15 ܐܒ 1769 ܘܫܢܝ 5 ܐܝܪ 1821) ܗܘܐ ܩܢܨܠ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘܒܬܪܟܢ ܩܣܪ ܕܒܝܬ ܦܪ̈ܢܣܝܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܢܐܦܠܝܘܢ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܪܒܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܘܚܕ ܡܢ ܢܫ̈ܐ ܝܕܝܥ̈ܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܬܒܝܠܝܬܐ܀

ܢܐܦܠܝܘܢ ܗܘܐ:

ܢܐܦܠܝܘܢ ܗܘ ܐܦ ܐܠܨܝܐ ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܗ ܦܪܢܣܝܐ. ܥܠ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܩܣܪ ܘܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ܇ ܢܐܦܠܝܘܢ ܐܩܬ ܐܝܟ ܛܪܘܢܐ܀

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]