Jump to content

ܡܦܠܚܢܐ:CarsracBot

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

This is an automatic pywikipedia-based bot which uses the interwiki.py script to add interwiki links. It is operated by Carsrac


ܡܦܠܚܢܐ ܗܢܐ ܗܘ ܒܘܛ (BOT) ܡܢ Carsrac.

ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ: ܐܢ ܒܘܛ ܗܢܐ ܠܐ ܦܠܚ ܛܒܐ܇ ܒܥܘ ܚܪܘܡܗ.  • User:CarsracBot was a global wikipedia interwiki bot, using PyWikipedia framework!
  • User:CarsracBot is operated from medium-sized Wikipedias (like li, zea, als, yo)
  • User:CarsracBot is flagged on several wikis, see that list...


This page is maintained by the CarsracBot

100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
No changes during the given period match these criteria.


100 nieuwste artikelen

9 ܒܬܡܘܙ 2024

4 ܒܬܡܘܙ 2024

21 ܒܚܙܝܪܢ 2024

19 ܒܚܙܝܪܢ 2024


ak:User:CarsracBot