ܡܡܠܠܐ ܕܡܦܠܚܢܐ:FPP

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܠܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܫܠܡܐ ܠܟ ܦܝܕܠ. ܩܪܝܬ ܐܢܬ ܠܕܘܒܪ̈ܐ؟ ܡܨܐ ܐܢܬ ܡܟܬܒ ܒܠܫܢܐ ܣܦܪܝܐ (ܠܫܢܐ ܥܬܝܩܐ)؟ --334a (ܡܡܠܠܐ) 22:00, 16 ܒܐܒ 2016 (UTC)

(I'll try again in English): Hello, Fadel. Have you read the Rules page? Can you write in the literary (old) language? --334a (ܡܡܠܠܐ) 06:02, 15 ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2017 (UTC)