ܡܡܠܠܐ ܕܡܦܠܚܢܐ:Ahmad Massalha

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܙܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܫܠܡܐ ܠܟ ܘܒܫܝܢܐ ܐܬܝܬ ܐܚܝ ܐܚܡܕ! ܩܪܝ ܢܐ ܠܕܦܐ ܕܘܒܪ̈ܐ ܥܠ ܙܘܥ̈ܐ. --334a (ܡܡܠܠܐ) 07:37, 9 ܒܚܙܝܪܢ 2019 (UTC)