ܡܡܠܠܐ ܕܡܦܠܚܢܐ:א. א. אינסטלציה

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܟܬܒܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ[ܫܚܠܦ]

ܫܠܡܐ ܠܟ܆ ܟܠܝ ܢܝ ܡܫܚܠܦܘ ܠܟܬܒܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܣܪܐܠ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܗܝ ܟܬܒܬܐ ܕܥܬܝܩܐ ܘܕܡܬܚܫܚܐ ܝܬܝܪ ܣܒܝܣܐܝܬ. ܬܘܕܝ ܣܓܝ. --334a (ܡܡܠܠܐ) 15:00, 6 ܒܬܡܘܙ 2018 (UTC)

ܙܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܫܠܡܐ ܠܟ܆ ܩܪܝ ܢܝ ܠܕܦܐ ܗܢܐ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܙܘܥ̈ܐ. --334a (ܡܡܠܠܐ) 15:20, 27 ܒܢܝܣܢ 2019 (UTC) שלמא לך, קרי ני לדפא הנא על דוברא דזועא.