ܠܒܘܢܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܠܒܘܢܬܐ

ܠܒܘܢܬܐ ܗܝ ܐܝܠܢܐ ܡܕܡ ܘܕܘܥܬܗ ܘܐܦܠܚ ܐܝܟ ܒܣܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܠܒ݂ܘܿܢ݇ܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܠܒ̥ܽܘܢ̱ܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )