ܟܪܡܠܫ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܟܪܡܠܫ (ܥܪܒܐܝܬ كرمليس ܐܘ كرملش) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢܦܝܠܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬ ܕ10,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܢܫܟܢܘܢ ܒܩܪܝܬܐ ܗܕܐ. ܘܣܘܓܐܐ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܟܠܕܝܐ)܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]