ܝܥܩܘܒ ܐܘܓܝܢ ܡܢܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܘܓܝܢ ܡܢܢܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܒܝܬ ܩܘܦܐ ܒܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܫܢܬ 1867 ܡ. ܐܬܬܣܝܡ ܩܫܝܫܐ ܒܣܝܩܘܡ 15 ܐܒ 1889 ܘܟܢ ܐܬܬܣܝܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܒܫܢܬ 1902ܥܕܡܐ ܠܥܢܕܗ ܒܫܢܬ 1928܀

ܣܝܡ̈ܐ[ܫܚܠܦ]