ܚܠܒ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܠܒ

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܠܒ (ܥܪܒܐܝܬ ﺣﻠﺐ) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܝܬ ܒܗ̇ 4393000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]