ܚܒܝܒ ܡܘܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܚܒܝܒ ܡܘܣܐ ܐܬܝܠܝܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܠܝܟܝܗ ܒܫܢܬܐ ܕ1952 ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܙܡܪ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܠܥܙܐ ܡܥܪܒܝܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܠܥܙܐ ܡܕܢܚܝܐ܀

ܕܝܣܟܘܓܪܦܝ[ܫܚܠܦ]

  • (1968) Shamo Mar
  • (1971) Single Vol. 2
  • (1972) Single Vol. 2b
  • (1978) Yelta Men Demmi
  • (1986) Ninwe
  • (1989) O Habibo Collection 1971-72
  • (1990) Mazlo Li Qritho
  • (1995) Athro dBeth-Nahrin
  • (2001) Urhoy