Jump to content

ܘܪܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܘܪܕܐ

ܘܪܕܐ ܗܘ ܙܢܐ ܕܗܒܒܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܘܲܪܕܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܘܲܪ̈ܕܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܘܰܪܕܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܘܰܪ̈ܕܶܐ)