«ܩܘܛܢܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
ܠܐ ܥܒܘܕ 45644 ܒܝܕ 66.92.128.140 (ܕܘܪܫܐ)
(ܠܐ ܥܒܘܕ 45644 ܒܝܕ 66.92.128.140 (ܕܘܪܫܐ))
'''ܩܘܛܢܝܘܬܐ''' ܗܝ ܛܟ݂ܣܐܛܟܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܡܬܬܫܠܡ ܫܘܠܛܢܐ ܒܝܕ ܟܢܫܐ ܐܘ ܩܘܛܢܐ ܕܐܬܪܐ. ܫܠܝܛܐ ܒܩܘܛܢܝܘܬܐ ܡܫܬܡܗ [[ܪܫܐ]] ܐܘ [[ܪܫܢܐ]].
== ܐܦ ܚܙܝ ==
[[ܡܠܟܘܬܐ]]
2,685

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ