«ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(ܕܦܐ ܚܕܬܐ ܕ ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ)
 
[[Image:ܢܗܪܐܕܝܘܪܕܢܢ.jpg|thumb|300px|ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܒܫܢܬ 2009ܡ]]
 
ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܐܝܬܘܗ̱ܝ̱ ܢܗܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܬܥܡܕ ܒܗ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ [[ܝܫܘܥ]] [[ܡܫܝܚܐ]] ܆ ܘܢܦܠ ܗܢܐ ܢܗܪܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܡܢܐ ܒܝܬ [[ܐܬܪܐ]] ܕ [[ܝܘܪܕܢܢ]] ܘ [[ܐܝܣܪܐܝܠ]] ܆ ܐܘܟܝܬ ܒܐܬܪܐ ܕ [[ܣܘܪܝܐ]] ܬܝܡܢܝܬܐ ܆ ܐܝܟܐ ܕ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܡܥܡܕ ܗ̱ܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ .
 
[[Category:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]]
[[Category:ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ]]
[[ar:نهر الأردن]]
634

edits

ܡܟܬܒܘܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ