ܓܐܘܓܪܦܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬ ܥܠܡܐ ܕܐܪܥܐ

ܓܐܘܓܪܦܝܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: γεωγραφία) ܐܘ ܡܟܬܒܢܘܬ ܐܪܥܐ ܗܝ ܝܘܠܦܢ ܐܪܥܐ ܘܚܙܘܗ ܘܓܕܫܗ ܟܝܢܝ̈ܐ ܘܐܢܫܝ̈ܐ܀