Jump to content

ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܒ2009

ܒܢܝܡܝܢ "ܒܝܒܝ" ܢܬܢܝܗܘ (ܥܒܪܐܝܬ: בנימין "ביבי" נתניהו܆ ܐܬܝܠܕ 21 ܒܬܫܪܝܢ ܐ 1949 ܒܬܠ ܐܒܝܒ) ܗܘ ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܬ 1996 ܥܕܡܐ ܠ1999 ܘܡܢ 2009 ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ (2011)܀