ܬܠ ܐܒܝܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܬܠ ܐܒܝܒ (ܥܒܪܐܝܬ: תֵּל־אָבִיב "ܬܠܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ"܄ ܥܪܒܐܝܬ تل أبيب) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܒܣܦܬܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ ܩܪܝܒܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܝܘܦܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 400,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ܀