ܬܠ ܐܒܝܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܙܘܐ ܕܬܠ ܐܒܝܒ

ܬܠ ܐܒܝܒ (ܥܒܪܐܝܬ תֵּל־אָבִיב "ܬܠܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ"܆ ܥܪܒܐܝܬ تل أبيب) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܒܣܦܬܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ ܩܪܝܒܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܝܘܦܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 443,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ܀