ܒܝܬ ܠܚܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܕܬܐ ܕܒܝܬܝܠܕܐ

ܒܝܬ ܠܚܡ ܐܘ ܐܦܪܬ (ܥܒܪܐܝܬ: בית לחם܆ ܥܪܒܐܝܬ: بيت لحم) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܦܠܣܛܝܢ. ܩܕܝܫܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܠܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܀