ܐܪܚܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܒܪܗܡ ܐܩܪܒ ܐܪܚܘܬܐ ܠܡܠܐܟ̈ܐ

ܐܪܚܘܬܐ ܗܝ ܐܚܝܢܘܬܐ ܒܝܢܬ ܐܪܚܐ ܘܡܐܪܚܢܐ ܐܘ ܣܘܩܒܠܐ ܕܐܪ̈ܚܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ ܐܘ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܀