ܐܪܚܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܒܪܗܡ ܐܩܪܒ ܐܪܚܘܬܐ ܠܡܠܐܟ̈ܐ

ܐܪܚܘܬܐ ܗܝ ܐܚܝܢܘܬܐ ܒܝܢܬ ܐܪܚܐ ܘܡܐܪܚܢܐ ܐܘ ܣܘܩܒܠܐ ܕܐܪ̈ܚܐ ܘܣܥܘܪ̈ܐ ܐܘ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܀