ܐܝܪܝܚܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܐܝܪܝܚܘ (ܥܪܒܐܝܬ: أريحا‎܆ ܥܒܪܐܝܬ: יריחו) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܦܠܣܛܝܢ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ. ܐܝܪܝܚܘ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܝܪܝܚܘ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 20,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܐܝܪܝܚܘ ܝܘܡܢܐ܀