ܦܘܪܛܘܓܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
República Portuguesa
ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܦܘܪܛܘܓܠܝܬܐ
ܐܬܐ ܕܦܘܪܛܘܓܠ ܢܝܫܐ ܕܦܘܪܛܘܓܠ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: A Portuguesa
("ܙܡܝܪܬܐ ܦܘܪܛܘܓܠܝܬܐ")
ܦܘܪܛܘܓܠ
ܝܒܫܬܐ ܐܘܪܘܦܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܦܘܪܛܘܓܠܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܠܫܒܘܢܐ
38º42' ܓܪܒܝܐ 9º11' ܡܥܪܒܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܠܫܒܘܢܐ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܐܢܝܒܠ ܟܒܟܘ ܣܝܠܒܐ
ܫܘܙܐ ܣܘܟܪܬܝܫ
ܫܘܪܝܐ
- ܚܘܝܕܘܬܐ
- ܡܠܟܘܬܐ
- ܩܒܠܐ
868
24 ܒܚܙܝܪܢ 1128
25 ܒܬܡܘܙ 1139
5 ܒܬܫܪܝܢ ܐ 1143
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
110 ܒܥܠܡܐ
92,391 km²
0.5%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2005)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
75 ܒܥܠܡܐ
10,605,870
114 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2005)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
41 ܒܥܠܡܐ
203,400 ܡܠܝܘܢ $
$19,335
ܙܘ̈ܙܐ ܐܘܪܘ (€) (EUR)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 0
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ pt
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 351+

ܦܘܪܛܘܓܠ (ܦܘܪܛܘܓܠܐܝܬ: Portugal) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܦܘܪܛܘܓܠ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܐܣܦܢܝܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܦܘܪܛܘܓܠ ܢܡܠܠܘܢ ܦܘܪܛܘܓܠܐܝܬ܀

ܩܠܒܐ:Link FA ܩܠܒܐ:Link FA