ܬܪܢܓܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܪܢܓܠܐ

ܬܪܢܓܠܐ ܐܘ ܬܪܢܘܓܠܐ ܐܘ ܐܒܟܐ ܐܘ ܐܟܕܝܐ ܐܘ ܐܟܕܢܐ ܐܘ ܩܪܘܝܐ ܐܘ ܦܪܚܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܘ ܕܝܟܐ ܗܘ ܕܟܪܐ ܕܬܪܢܓܠܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܲܪܢܵܓ݂ܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܲܪ̈ܢܵܓ݂ܠܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܪܢܰܓ̥ܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܰܪ̈ܢܰܓ̥ܠܶܐ)