ܬܪܢܓܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܪܢܓܠܐ

ܬܪܢܓܠܐ ܐܘ ܬܪܢܘܓܠܐ ܐܘ ܐܒܟܐ ܐܘ ܐܟܕܝܐ ܐܘ ܐܟܕܢܐ ܐܘ ܩܪܘܝܐ ܐܘ ܦܪܚܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܘ ܕܝܟܐ ܗܘ ܕܟܪܐ ܕܬܪܢܓܠܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܲܪܢܵܓ݂ܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܲܪ̈ܢܵܓ݂ܠܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܪܢܰܓ̥ܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܰܪ̈ܢܰܓ̥ܠܶܐ)