Jump to content

ܪܝܗܐܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪܝܗܐܢܐ ܒܫܢܬ ܒ2011

ܪܘܒܝܢ ܪܝܗܐܢܐ ܦܝܢܛܝ (ܐܢܓܠܐܝܬ Robyn Rihanna Fenty) ܐܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܪܝܗܐܢܐ (Rihanna܄ ܐܬܝܠܕܬ 20 ܒܫܒܛ 1988) ܗܝ ܙܡܪܬܐ ܒܪܒܐܕܝܬܐ. ܙܡܝܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܚܙܬ ܫܢܬ 2005 ܒܫܡ "ܦܘܢ ܕܗ ܪܦܠܝ" (Pon de Replay)܀