ܩܠܒܐ:User ksh

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ksh-N Däm Medmaacher sing Muttersprooch is en Sprooch vum Rhing.