ܩܠܒܐ:User az-1

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
az-1 Bu istifadəçi Azərbaycan dilini aşağı səviyyədəbaşa düşür.