ܩܠܒܐ:User as

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
as-N এই ব্যবহাৰকাৰীৰ অসমীয়াৰ ওপৰত মাতৃভাষাৰ সমকক্ষ.জ্ঞান আছে