ܩܠܒܐ:ܫܢܬܐ ܒܣܘܪܓܕܐ ܐܚܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
2020 ܒܣܘܪܓܕܐ ܐܚܪܝܢܐ
ܣܘܪܓܕܐ ܡܪܢܝܐ 2020
MMXX
ܣܘܪܓܕܐ ܬܘܬܒܘܝܐ (ܗܓܪܝ) 1441 – 1442
ܣܘܪܓܕܐ ܐܫܘܪܝܐ 6770
ܣܘܪܓܕܐ ܐܡܙܝܓܐܝܐ 2970
ܣܘܪܓܕܐ ܦܪܣܝܐ 1398 – 1399
ܣܘܪܓܕܐ ܩܘܦܛܝܐ 1736 – 1737
ܣܘܪܓܕܐ ܒܗܐܐܝܐ 176 – 177
ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܪܘܡܐ 2773
ܣܘܪܓܕܐ ܐܪܡܢܝܐ 1469
ԹՎ ՌՆԿԹ
ܣܘܪܓܕܐ ܒܢܓܠܐܝܐ 1427
ܣܘܪܓܕܐ ܟܘܫܝܐ 2012 – 2013
ܣܘܪܓܕܐ ܥܒܪܝܐ 5780 – 5781
ܣܘܪܓܕܐ ܒܘܕܝܐ 2564
ܣܘܪܓܕܐ ܒܝܙܢܛܝܐ 7528 – 7529
ܣܘܪܓܕܐ ܨܝܢܝܐ 己亥年月日
(4656/4716-Expression error: Unrecognized punctuation character "[".-ܩܠܒܐ:Chinese calendar/day/78/35)
— ܥܕ —
庚子年月日
(4657/4717-Expression error: Unrecognized punctuation character "[".-ܩܠܒܐ:Chinese calendar/day/78/36)
ܣܘܪܓܕܐ ܝܦܢܢܝܐ Heisei 32
(平成32年)
ܣܘܪܓܕܐ ܩܘܪܝܐܐܝܐ 4353
ܣܘܪܓܕܐ ܬܐܝܠܢܕܝܐ 2563
ܣܘܪܓܕܐ ܕܝܘܢܟܣ 1577836800 – 1609459199
v · d · e
{{ ܡܕܥ̈ܐ ܕܩܠܒܐ }} ܐܫܛܪܘܬܐ ܕܩܠܒܐ[ܒܪܝ]