Jump to content

ܩܠܒܐ:ܐܫܛܪܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
{{ ܡܕܥ̈ܐ ܕܩܠܒܐ }} ܐܫܛܪܘܬܐ ܕܩܠܒܐ[ܫܚܠܦ] [ܡܚܕܬ]

ܗܢܐ ܩܠܒܐ ܐܘܣܦ ܨܢܕܘܩܐ ܩܝܢܐ ܕܐܟ ܗܢܐ ܕܐܢܬ ܚܙܝܬ ܠܐܟܐ ܘܚܒܫܝܬ̈ܗ ܚܒܫ ܡܢ ܦܐܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܗܝ ܡܢ ܦܐܬܐ ܕܐܫܛܪܘܬܐ.

ܡܦܠܚܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܟܬܒ ܠܬܚܬ ܕܦܐܬܐ  ܐܫܛܪܘܬܐ : <noinclude>{{ܐܫܛܪܘܬܐ}}</noinclude> ܦܐܬܐ ܕܐܫܛܪܘܬܐ ܬܬܒܪܝ ܡܢ ܒܬܪ ܫܠܡܬܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܕܩܠܒܐ. ܬܚܘܝܬܐ ܕܝܠܗ ܬܗܘܐ ܕܡܝܬܐ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܩܠܒܐ ܕܐܘܣܦ ܝܠܗܝ /doc ܒܚܘܬܡܐ ܕܝܠܗ ܘܚܒܫܝܬܗ ܬܘܣܦ ܟܝܢܐܝܬ ܒܓܘ ܨܢܕܘܩܐ ܩܝܢܐ.