Jump to content

ܩܘܢܣܦܣܝܘܢ (ܬܫܝܠܝ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܩܘܢܣܦܣܝܘܢ (ܐܣܦܢܐܝܬ: Concepción) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܫܝܠܝ. ܐܝܬ 216,061 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܩܘܢܣܦܣܝܘܢ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܢܬܐ ܕ2002܀

ܨܘܪ̈ܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]