ܦܪܝܕܐ ܩܐܠܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܦܪܝܕܐ ܩܐܠܘ ܥܡ ܒܥܠܗ ܕܝܝܓܘ ܪܝܒܝܪܐ

ܦܪܝܕܐ ܩܐܠܘ (ܐܣܦܢܝܐܝܬ: Frida Kahlo) (ܐܬܝܠܕܬ 6 ܒܬܡܘܙ, 1907 – ܡܝܬܬ 13 ܒܬܡܘܙ, 1954)܇ ܗܘܬ ܪܫܘܡܬܐ ܡܩܣܝܩܝܬܐ܇ ܐܬܝܕܥܬ ܦܪܝܕܐ ܩܐܠܘ ܥܠ ܦܘܛܪܝܛܗ ܢܦܫܘܝ̈ܐ܀