Jump to content

ܦܠܓܝ ܚܘܓܬܐ ܕܡܓܕܒܘܪܓ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܒܝܕ ܓܣܦܪ ܫܘܛ ܕܦܠܓܝ̈ ܚܘܓܬܐ ܕܡܓܕܒܘܪܓ ܕܐܘܛܘ ܦܘܢ ܓܝܪܝܩܗ

ܦܠܓܝ̈ ܚܘܓܬܐ ܕܡܓܕܒܘܪܓ (ܓܪܡܢܐܝܬ Magdeburger Halbkugeln) ܐܢܘܢ ܙܘܓܐ ܕܬܪܝܢ ܦܠܓܝ̈ܢ ܕܚܘܓܬܐ ܢܚܫܝܬܐ ܪܒܬܐ. ܬܪܝܢ ܦܠܓ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܣܦܘ̈ܬܐ ܥܙܩܬܐ ܡܛܛܝܬܐ ܠܓܙܡܬܐ ܬܪܥܘܬܐ ܥܕܢܐ ܦܝܫ ܡܣܦܩܬܐ ܡܢ ܗܘܦܐ ܡܐ ܡܥܒܕ ܥܣܩܘܬܐ ܠܦܨܠܬܐ ܬܪܝܢ ܦܠܓܝ̈ܢ ܕܚܘܓܬܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܘܐܦ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܫܬܥܤܪ ܣܘܣܘ̈ܢ܀