ܣܕܪܐ:User zh-Hant-HK

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Chinese (Hong Kong).

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User zh-Hant-HK"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.