ܣܕܪܐ:User yi

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

Users in this category indicate their knowledge of language Yiddish.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User yi"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.