ܣܕܪܐ:User sh

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Serbo-Croatian.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User sh"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.