ܣܕܪܐ:User sc

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

Users in this category indicate their knowledge of language Sardinian.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User sc"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.