Jump to content

ܣܕܪܐ:User rn

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Rundi.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User rn"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.