ܣܕܪܐ:User pih

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Norfuk / Pitkern.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User pih"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.