ܣܕܪܐ:User pi

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Pali.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User pi"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.