ܣܕܪܐ:User nov

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Novial.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User nov"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.