ܣܕܪܐ:User mr

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

Users in this category indicate their knowledge of language Marathi.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User mr"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.