ܣܕܪܐ:User mg

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Malagasy.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User mg"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.