ܣܕܪܐ:User kg

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

Users in this category indicate their knowledge of language Kongo.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User kg"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.