ܣܕܪܐ:User hu

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Hungarian.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User hu"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.