ܣܕܪܐ:User gl

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Galician.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User gl"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.